Monday 29 May Mon 29 May
Tuesday 30 May Tue 30 May
Wednesday 31 May Wed 31 May
Thursday 01 Jun Thu 01 Jun
Friday 02 Jun Fri 02 Jun
Saturday 03 Jun Sat 03 Jun
Sunday 04 Jun Sun 04 Jun
One Funcional 07:00 - 08:00  
Entreno libre 08:15 - 09:15  
One Funcional 08:15 - 09:15  
Entreno libre 09:00 - 10:00  
One Funcional 09:30 - 10:30  
Entreno libre 10:30 - 11:30  
ONE CROSS 10:30 - 11:30  
One Funcional 10:30 - 11:30  
Entreno libre 11:30 - 12:30  
Entreno libre 12:30 - 13:30  
Entreno libre 14:30 - 15:30  
ONE CROSS 14:30 - 15:30  
One Funcional 15:40 - 16:40  
Entreno libre 17:00 - 18:00  
One Funcional 17:00 - 18:00  
Entreno libre 18:00 - 19:00  
One Funcional 18:00 - 19:00  
Entreno libre 19:00 - 20:00  
ONE CROSS 19:00 - 20:00  
Entreno libre 20:00 - 21:00  
One Funcional 20:00 - 21:00  
One Funcional 21:00 - 22:00  
One Funcional 07:00 - 08:00  
Entreno libre 08:15 - 09:15  
One Funcional 08:15 - 09:15  
Entreno libre 09:00 - 10:00  
One Funcional 09:30 - 10:30  
Entreno libre 10:30 - 11:30  
 
 
Entreno libre 11:30 - 12:30  
Entreno libre 12:30 - 13:30  
Entreno libre 14:30 - 15:30  
ONE CROSS 14:30 - 15:30  
One Funcional 15:40 - 16:40  
Entreno libre 17:00 - 18:00  
One Funcional 17:00 - 18:00  
Entreno libre 18:00 - 19:00  
One Funcional 18:00 - 19:00  
Entreno libre 19:00 - 20:00  
One Funcional 19:00 - 20:00  
Entreno libre 20:00 - 21:00  
ONE CROSS 20:00 - 21:00  
Entreno libre 21:00 - 22:00  
One Funcional 07:00 - 08:00  
Entreno libre 08:15 - 09:15  
One Funcional 08:15 - 09:15  
Entreno libre 09:00 - 10:00  
One Funcional 09:30 - 10:30  
Entreno libre 10:30 - 11:30  
ONE CROSS 10:30 - 11:30  
One Funcional 10:30 - 11:30  
Entreno libre 11:30 - 12:30  
Entreno libre 12:30 - 13:30  
Entreno libre 14:30 - 15:30  
ONE CROSS 14:30 - 15:30  
One Funcional 15:40 - 16:40  
Entreno libre 17:00 - 18:00  
One Funcional 17:00 - 18:00  
Entreno libre 18:00 - 19:00  
One Funcional 18:00 - 19:00  
Entreno libre 19:00 - 20:00  
ONE CROSS 19:00 - 20:00  
Entreno libre 20:00 - 21:00  
One Funcional 20:00 - 21:00  
One Funcional 21:00 - 22:00  
One Funcional 07:00 - 08:00  
Entreno libre 08:15 - 09:15  
One Funcional 08:15 - 09:15  
Entreno libre 09:00 - 10:00  
One Funcional 09:30 - 10:30  
Entreno libre 10:30 - 11:30  
 
 
Entreno libre 11:30 - 12:30  
Entreno libre 12:30 - 13:30  
Entreno libre 14:30 - 15:30  
ONE CROSS 14:30 - 15:30  
One Funcional 15:40 - 16:40  
Entreno libre 17:00 - 18:00  
One Funcional 17:00 - 18:00  
Entreno libre 18:00 - 19:00  
One Funcional 18:00 - 19:00  
Entreno libre 19:00 - 20:00  
One Funcional 19:00 - 20:00  
Entreno libre 20:00 - 21:00  
ONE CROSS 20:00 - 21:00  
Entreno libre 21:00 - 22:00  
One Funcional 07:00 - 08:00  
Entreno libre 08:15 - 09:15  
One Funcional 08:15 - 09:15  
Entreno libre 09:00 - 10:00  
One Funcional 09:30 - 10:30  
Entreno libre 10:30 - 11:30  
ONE CROSS 10:30 - 11:30  
One Funcional 10:30 - 11:30  
Entreno libre 11:30 - 12:30  
Entreno libre 12:30 - 13:30  
Entreno libre 14:30 - 15:30  
ONE CROSS 14:30 - 15:30  
One Funcional 15:40 - 16:40  
Entreno libre 17:00 - 18:00  
One Funcional 17:00 - 18:00  
Entreno libre 18:00 - 19:00  
One Funcional 18:00 - 19:00  
Entreno libre 19:00 - 20:00  
ONE CROSS 19:00 - 20:00  
Entreno libre 20:00 - 21:00  
One Funcional 20:00 - 21:00  
Entreno libre 21:00 - 22:00  
 
 
 
One Funcional 09:00 - 10:00